Οι ραδιοφωνικοί χάρτες που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ

1 Comments

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

87.7 Ιδιωτικός [Ακαρνανικά]
87.9 ΕΡΤ [Αντίρριο]
88.1 Ιδιωτικός [Ακαρνανικά]
88.5 Ιδιωτικός [Ακαρνανικά]
88.6 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
88.9 ΕΡΤ [Ακαρνανικά]
89.3 Ιδιωτικός [Ακαρνανικά]
89.6 Ιδιωτικός [Ακαρνανικά]
89.9 ΕΡΤ [Αντίρριο]
90.1 Ιδιωτικός [Ακαρνανικά]
90.5 Ιδιωτικός [Ακαρνανικά]
91.3 ΕΡΤ [Ακαρνανικά]
91.4 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
92.0 Ιδιωτικός [Ακαρνανικά]
92.3 Ιδιωτικός [Ακαρνανικά]
92.6 Ιδιωτικός [Ακαρνανικά]
92.9 Ιδιωτικός [Ακαρνανικά]
94.1 Ιδιωτικός [Αγρίνιο]
94.4 Ιδιωτικός [Αγρίνιο]
94.7 Ιδιωτικός [Αγρίνιο]
95.0 Ιδιωτικός [Αγρίνιο]
95.4 Ιδιωτικός [Αγρίνιο]
95.7 Ιδιωτικός [Αγρίνιο]
96.2 Ιδιωτικός [Αγρίνιο]
97.3 ΕΡΤ [Ακαρνανικά]
97.4 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
97.8 Ιδιωτικός [Αγρίνιο]
97.9 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
97.9 Ιδιωτικός [Ελληνικά]
98.1 Ιδιωτικός [Αγρίνιο]
98.2 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
98.3 Ιδιωτικός [Ελληνικά]
98.4 Ιδιωτικός [Αγρίνιο]
99.4 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
99.4 Ιδιωτικός [Ελληνικά]
100.3 ΕΡΤ [Ακαρνανικά]
102.3 ΕΡΤ [Αντίρριο]
102.5 ΕΡΤ [Ακαρνανικά]
102.9 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
103.1 Ιδιωτικός [Ελληνικά]
103.2 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
103.4 Ιδιωτικός [Ελληνικά]
103.7 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
104.3 ΕΡΤ [Αντίρριο]
104.8 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
105.0 Ιδιωτικός [Ελληνικά]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 27 (10 Αγρίνιο - Προφήτης Ηλίας + 11 Ακαρνανικά + 6 Μεσολλόγι)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 9


Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

87.9 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
88.7 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
89.1 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
89.9 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
90.5 ΕΡΤ [Μπόρσα]
90.5 ΕΡΤ ['Αγιος Ιωάννης]
91.2 ΕΡΤ [Δίδυμο]
91.8 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
92.1 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
92.5 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
92.9 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
94.0 ΕΡΤ ['Αγιος Ιωάννης]
94.5 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
96.3 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
96.7 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
97.4 ΕΡΤ [Δίδυμο]
98.3 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
98.7 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
99.4 ΕΡΤ [Δίδυμο]
101.2 ΕΡΤ [Δίδυμο]
102.6 ΕΡΤ ['Αγιος Ιωάννης]
103.2 ΕΡΤ [Δίδυμο]
103.8 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
104.3 Ιδιωτικός [Δίδυμο]
104.8 Ιδιωτικός [Δίδυμο]
106.6 ΕΡΤ ['Αγιος Ιωάννης]
106.6 ΕΡΤ [Μπόρσα]
107.4 Ιδιωτικός [Δίδυμο]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 17 (14 Προφήτης Ηλίας + 3 Διδυμο)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 11


Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

88.3 ΕΡΤ [Ασσέα]
88.8 Ιδιωτικός [Ασσεα]
89.2 Ιδιωτικός [Ασσεα]
90.3 ΕΡΤ [Ασσέα]
90.7 Ιδιωτικός [Ασσεα]
91.2 Ιδιωτικός [Ασσεα]
91.6 Ιδιωτικός [Ασσεα]
93.4 Ιδιωτικός [Δολιανά]
93.8 Ιδιωτικός [Δολιανά]
94.4 Ιδιωτικός [Ασσεα]
95.3 ΕΡΤ [Ασσέα]
95.3 ΕΡΤ [Δολιανά]
95.8 Ιδιωτικός [Δολιανά]
96.5 Ιδιωτικός [Ασσεα]
97.6 Ιδιωτικός [Ασσεα]
98.5 Ιδιωτικός [Ασσεα]
100.5 Ιδιωτικός [Δολιανά]
101.3 ΕΡΤ [Ζατούνα]
101.5 ΕΡΤ [Ασσέα]
101.5 ΕΡΤ [Δολιανά]
102.0 Ιδιωτικός [Δολιανά]
103.3 ΕΡΤ [Ζατούνα]
103.5 ΕΡΤ [Ασσέα]
104.5 Ιδιωτικός [Δολιανά]
105.2 ΕΡΤ [Ζατούνα]
105.3 Ιδιωτικός [Δολιανά]
105.7 ΕΡΤ Βουλή [Δολιανά]
106.1 Ιδιωτικός [Δολιανά]
106.7 Ιδιωτικός [Ασσεα]
107.2 ΕΡΤ [Ζατούνα]
107.3 Ιδιωτικός [Δολιανά]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 19 (Δολιανά κ Ασσεα)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 12


Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

90.4 ΕΡΤ [Τετράκωμο]
97.8 Ιδιωτικός [Κορφοβούνι]
98.7 ΕΡΤ [Τετράκωμο]
99.2 Ιδιωτικός [Κορφοβούνι]
99.5 Ιδιωτικός [Κορφοβούνι]
99.8 Ιδιωτικός [Κορφοβούνι]
100.8 Ιδιωτικός [Κορφοβούνι]
101.1 Ιδιωτικός [Κορφοβούνι]
101.4 Ιδιωτικός [Κορφοβούνι]
101.7 Ιδιωτικός [Κορφοβούνι]
103.0 Ιδιωτικός [Κορφοβούνι]
103.3 ΕΡΤ [Τετράκωμο]
103.6 Ιδιωτικός [Κορφοβούνι]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 10 (Κορφοβούνι)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 3


Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

87.7 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
88.0 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
88.3 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
88.6 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
88.9 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
89.2 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
89.5 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
89.8 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
90.1 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
90.4 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
90.7 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
91.0 ΕΡΤ [Υμηττός]
91.3 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
91.6 ΕΡΤ [Πάρνηθα]
92.0 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
92.3 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
92.6 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
92.9 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
93.2 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
93.6 ΕΡΤ [Πάρνηθα]
94.0 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
94.3 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
94.6 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
94.9 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
95.2 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
95.6 ΕΡΤ [Πάρνηθα]
96.0 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
96.3 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
96.6 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
96.9 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
97.2 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
97.5 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
97.9 ΕΡΤ [Υμηττός]
98.3 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
98.6 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
98.9 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
99.2 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
99.5 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
99.9 ΕΡΤ [Γεράνεια]
100.3 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
100.9 ΕΡΤ [Πάρνηθα]
101.3 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
101.8 ΕΡΤ [Υμηττός]
102.2 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
102.5 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
102.9 ΕΡΤ [Πάρνηθα]
103.2 Ιδιωτικός [Υμηττός - Αίγινα]
103.7 ΕΡΤ [Υμηττός]
105.0 Ιδιωτικός [Πάρνηθα]
105.3 Ιδιωτικός [Πάρνηθα]
105.8 ΕΡΤ [Υμηττός]
106.7 ΕΡΤ - Βουλή [Πάρνηθα - Αίγινα]
107.0 ΕΡΤ [Γεράνεια]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 40 (38 Υμηττός & Αίγινα + 2 Πάρνηθα)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 13


Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

87.9 ΕΡΤ - Βουλή [Παντοκράτορας]
87.9 ΕΡΤ [Παναχαϊκό]
88.4 Ιδιωτικός [Ζηρια]
88.8 Ιδιωτικός [Ζηρια]
89.1 Ιδιωτικός [Αρόη]
89.2 Ιδιωτικός [Ζηρια]
89.6 Ιδιωτικός [Ζηρια]
90.0 Ιδιωτικός [Ζηρια]
90.5 Ιδιωτικός [Αρόη]
90.9 Ιδιωτικός [Αρόη]
91.7 Ιδιωτικός [Ζηρια]
91.9 ΕΡΤ [Βελιάς]
92.5 ΕΡΤ [Πάτρα]
93.3 Ιδιωτικός [Ζηρια]
93.7 Ιδιωτικός [Ζηρια]
93.7 Ιδιωτικός [Αρόη]
93.9 ΕΡΤ [Βελιάς]
93.9 ΕΡΤ [Καλάβρυτα]
94.1 Ιδιωτικός [Αρόη]
94.5 Ιδιωτικός [Αρόη]
94.9 Ιδιωτικός [Αρόη]
95.0 Ιδιωτικός [Ζηρια]
95.3 Ιδιωτικός [Αρόη]
95.7 Ιδιωτικός [Αρόη]
96.0 ΕΡΤ [Βελιάς]
96.1 Ιδιωτικός [Αρόη]
97.0 Ιδιωτικός [Ζηρια]
99.1 Ιδιωτικός [Ζηρια]
100.1 Ιδιωτικός [Αρόη]
100.5 Ιδιωτικός [Αρόη]
100.9 Ιδιωτικός [Αρόη]
101.1 Ιδιωτικός [Ζηρια]
101.3 Ιδιωτικός [Αρόη]
101.7 ΕΡΤ [Βελιάς]
102.3 ΕΡΤ [Παναχαϊκό]
105.5 Ιδιωτικός [Αρόη]
105.6 ΕΡΤ [Βελιάς]
105.9 Ιδιωτικός [Αρόη]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 28 (Αρόη+Ζηρια)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 10


Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

88.4 Ιδιωτικός [Χλωμό]
89.1 Ιδιωτικός [Χλωμό]
89.6 Ιδιωτικός [Χλωμό]
90.0 Ιδιωτικός [Χλωμό]
90.5 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
91.0 Ιδιωτικός [Χλωμό]
91.9 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
93.0 Ιδιωτικός [Χλωμό]
93.9 Ιδιωτικός [Χλωμό]
95.0 Ιδιωτικός [Χλωμό]
95.9 Ιδιωτικός [Χλωμό]
97.0 Ιδιωτικός [Χλωμό]
97.4 Ιδιωτικός [Χλωμό]
100.0 ΕΡΤ - Βουλή [Χλωμό]
101.5 ΕΡΤ [Χλωμό]
102.4 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
103.5 ΕΡΤ [Χλωμό]
104.0 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
104.7 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
105.4 ΕΡΤ [Χλωμό]
105.9 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
106.4 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
107.4 ΕΡΤ [Χλωμό]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 17 (10 Χλωμό +7 Προφήτης Ηλίας)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 5


Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

93.4 Ιδιωτικός [Υδατόπυργος]
94.0 Ιδιωτικός [Υδατόπυργος]
94.4 Ιδιωτικός [Υδατόπυργος]
94.8 Ιδιωτικός [Υδατόπυργος]
95.5 ΕΡΤ [Μακροβούνι]
96.0 Ιδιωτικός [Υδατόπυργος]
96.9 Ιδιωτικός [Υδατόπυργος]
97.4 ΕΡΤ [Μακροβούνι]
98.2 Ιδιωτικός [Υδατόπυργος]
98.6 Ιδιωτικός [Υδατόπυργος]
99.4 ΕΡΤ [Μακροβούνι]
99.9 Ιδιωτικός [Υδατόπυργος]
100.9 Ιδιωτικός [Υδατόπυργος]
101.3 Ιδιωτικός [Υδατόπυργος]
101.7 Ιδιωτικός [Υδατόπυργος]
102.8 ΕΡΤ [Μακροβούνι]
106.8 ΕΡΤ [Μακροβούνι]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 12 (Υδατόπυργος)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 5


Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

87.9 Ιδιωτικός [Κορύλοβος]
88.4 ΕΡΤ [Φαλακρό]
88.9 Ιδιωτικός [Νευροκόπι]
89.6 Ιδιωτικός [Νευροκόπι]
89.7 Ιδιωτικός [Κορύλοβος]
90.1 Ιδιωτικός [Κορύλοβος]
90.4 ΕΡΤ [Φαλακρό]
91.8 Ιδιωτικός [Κορύλοβος]
92.4 ΕΡΤ [Φαλακρό]
92.9 Ιδιωτικός [Νευροκόπι]
93.3 Ιδιωτικός [Νευροκόπι]
93.7 Ιδιωτικός [Κορύλοβος]
93.8 Ιδιωτικός [Νευροκόπι]
94.2 Ιδιωτικός [Νευροκόπι]
94.3 Ιδιωτικός [Κορύλοβος]
95.2 Ιδιωτικός [Νευροκόπι]
95.6 Ιδιωτικός [Κορύλοβος]
95.7 Ιδιωτικός [Νευροκόπι]
96.1 Ιδιωτικός [Κορύλοβος]
96.5 Ιδιωτικός [Νευροκόπι]
96.9 Ιδιωτικός [Νευροκόπι]
98.7 Ιδιωτικός [Κορύλοβος]
99.1 Ιδιωτικός [Κορύλοβος]
99.5 ΕΡΤ [Φαλακρό]
104.2 ΕΡΤ [Φαλακρό]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 10 (Νευροκόπι-Κορύλοβος)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 5


Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

87.7 Ιδιωτικός [Άξονας Προφήτης Ηλίας Ρόδου]
87.8 Ιδιωτικός [Οθως Καρπαθου]
87.9 Ιδιωτικός [Άγιος Σάββας-Καλύμνου]
88.0 Ιδιωτικός [Άξονας Προφήτης Ηλίας Ρόδου]
88.0 Ιδιωτικός [Πάτμος]
88.2 Ιδιωτικός [Οθως Καρπαθου]
88.2 Ιδιωτικός [Σύμπετρο Κως]
88.4 Ιδιωτικός [Πάτμος]
88.4 ΕΡΤ [Προφήτης Ηλίας Ρόδου]
88.6 Ιδιωτικός [Οθως Καρπαθου]
88.6 Ιδιωτικός [Λέρος]
88.8 Ιδιωτικός [Πάτμος]
88.8 Ιδιωτικός [Άξονας Προφήτης Ηλίας Ρόδου]
88.8 Ιδιωτικός [Άγιος Σάββας-Καλύμνου]
89.0 Ιδιωτικός [Οθως Καρπαθου]
89.1 Ιδιωτικός [Άξονας Προφήτης Ηλίας Ρόδου]
89.3 Ιδιωτικός [Πάτμος]
89.4 Ιδιωτικός [Άξονας Προφήτης Ηλίας Ρόδου]
89.5 Ιδιωτικός [Οθως Καρπαθου]
89.7 Ιδιωτικός [Άξονας Προφήτης Ηλίας Ρόδου]
89.9 Ιδιωτικός [Οθως Καρπαθου]
89.9 Ιδιωτικός [Πάτμος]
89.9 Ιδιωτικός [Καστελόριζο]
89.9 Ιδιωτικός [Άγιος Σάββας-Καλύμνου]
90.0 Ιδιωτικός [Άξονας Προφήτης Ηλίας Ρόδου]
90.3 Ιδιωτικός [Οθως Καρπαθου]
90.4 Ιδιωτικός [Λέρος]
90.4 ΕΡΤ [Προφήτης Ηλίας Ρόδου]
90.6 Ιδιωτικός [Σύμπετρο Κως]
90.7 Ιδιωτικός [Οθως Καρπαθου]
91.0 Ιδιωτικός [Άγιος Σάββας-Καλύμνου]
91.1 Ιδιωτικός [Οθως Καρπαθου]
91.2 Ιδιωτικός [Λέρος]
91.2 Ιδιωτικός [Άξονας Προφήτης Ηλίας Ρόδου]
91.5 Ιδιωτικός [Άξονας Προφήτης Ηλίας Ρόδου]
91.5 Ιδιωτικός [Άγιος Σάββας-Καλύμνου]
91.6 Ιδιωτικός [Οθως Καρπαθου]
91.8 Ιδιωτικός [Άξονας Προφήτης Ηλίας Ρόδου]
91.9 Ιδιωτικός [Άγιος Σάββας-Καλύμνου]
92.0 Ιδιωτικός [Οθως Καρπαθου]
92.1 Ιδιωτικός [Λέρος]
92.1 Ιδιωτικός [Άξονας Προφήτης Ηλίας Ρόδου]
92.3 Ιδιωτικός [Σύμπετρο Κως]
92.4 Ιδιωτικός [Οθως Καρπαθου]
92.8 Ιδιωτικός [Οθως Καρπαθου]
92.7 ΕΡΤ [Προφήτης Ηλίας Ρόδου]
93.1 ΕΡΤ [Μόντε Σμιθ Ρόδου]
93.1 Ιδιωτικός [Λέρος]
93.2 Ιδιωτικός [Οθως Καρπαθου]
93.3 Ιδιωτικός [Σύμπετρο Κως]
93.6 Ιδιωτικός [Άξονας Προφήτης Ηλίας Ρόδου]
93.7 Ιδιωτικός [Οθως Καρπαθου]
93.7 Ιδιωτικός [Άγιος Σάββας-Καλύμνου]
93.9 Ιδιωτικός [Άξονας Προφήτης Ηλίας Ρόδου]
94.1 ΕΡΤ [Κως]
94.2 Ιδιωτικός [Άξονας Προφήτης Ηλίας Ρόδου]
94.5 Ιδιωτικός [Μόντε Σμιθ Ρόδου]
95.2 Ιδιωτικός [Σύμπετρο Κως]
95.6 Ιδιωτικός [Μόντε Σμιθ Ρόδου]
95.8 Ιδιωτικός [Άγιος Σάββας-Καλύμνου]
96.0 Ιδιωτικός [Μόντε Σμιθ Ρόδου]
96.1 ΕΡΤ [Κως]
96.4 Ιδιωτικός [Μόντε Σμιθ Ρόδου]
96.5 Ιδιωτικός [Σύμπετρο Κως]
96.8 Ιδιωτικός [Μόντε Σμιθ Ρόδου]
96.8 Ιδιωτικός [Άγιος Σάββας-Καλύμνου]
97.2 Ιδιωτικός [Μόντε Σμιθ Ρόδου]
97.6 Ιδιωτικός [Μόντε Σμιθ Ρόδου]
97.7 Ιδιωτικός [Σύμπετρο Κως]
98.0 Ιδιωτικός [Μόντε Σμιθ Ρόδου]
98.0 [Ιδιωτικός Άγιος Σάββας-Καλύμνου]
98.4 ΕΡΤ [Καστελόριζο]
98.4 ΕΡΤ [Κως]
98.4 ΕΡΤ Βουλή [Μόντε Σμιθ]
98.8 Ιδιωτικός [Σύμπετρο Κως]
98.8 Ιδιωτικός [Μόντε Σμιθ Ρόδου]
99.2 Ιδιωτικός [Μόντε Σμιθ Ρόδου]
99.6 Ιδιωτικός [Μόντε Σμιθ Ρόδου]
99.6 Ιδιωτικός [Σύμπετρο Κως]
100.0 Ιδιωτικός [Μόντε Σμιθ Ρόδου]
100.0 Ιδιωτικός [Άγιος Σάββας-Καλύμνου]
100.5 Ιδιωτικός [Μόντε Σμιθ Ρόδου]
100.3 ΕΡΤ [Κως]
100.6 Ιδιωτικός [Άγιος Σάββας-Καλύμνου]
101.2 Ιδιωτικός [Σύμπετρο Κως]
101.4 ΕΡΤ [Προφήτης Ηλίας Ρόδου]
101.6 Ιδιωτικός [Σύμπετρο Κως]
101.9 [Ιδιωτικός Μόντε Σμιθ Ρόδου]
102.0 Ιδιωτικός [Σύμπετρο Κως]
102.3 Ιδιωτικός [Μόντε Σμιθ Ρόδου]
102.5 Ιδιωτικός [Σύμπετρο Κως]
103.2 Ιδιωτικός [Σύμπετρο Κως]
103.4 ΕΡΤ [Προφήτης Ηλίας Ρόδου]
104.0 Ιδιωτικός [Άγιος Σάββας-Καλύμνου]
105.0 Ιδιωτικός [Καστελόριζο]
107.9 ΕΡΤ [Κως]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 94 ???
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 12


Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

87.6 ΕΡΤ - Βουλή [Πλάκα]
88.1 ΕΡΤ [Πεντάλοφος]
88.1 ΕΡΤ [Πύθιο]
88.4 Ιδιωτικός [Σουφλί]
88.5 Ιδιωτικός [Πύθιο]
88.7 ΕΡΤ [Πλάκα]
88.8 Ιδιωτικός [Σουφλί]
89.4 ΕΡΤ [Πεντάλοφος]
89.4 ΕΡΤ [Πύθιο]
89.8 ΕΡΤ [Σιλό]
90.0 Ιδιωτικός [Πεντάλοφος]
90.4 ΕΡΤ [Διδυμότειχο]
90.5 Ιδιωτικός [Πεντάλοφος]
90.7 Ιδιωτικός [Σουφλί]
90.7 ΕΡΤ [Πλάκα]
91.2 Ιδιωτικός [Σουφλί]
91.3 Ιδιωτικός [Πύθιο]
91.5 Ιδιωτικός [Πεντάλοφος]
91.8 ΕΡΤ [Σιλό]
92.0 Ιδιωτικός [Πεντάλοφος]
92.1 Ιδιωτικός [Σουφλί]
92.2 Ιδιωτικός [Πλάκα]
92.2 Ιδιωτικός [Πύθιο]
92.6 Ιδιωτικός [Σουφλί]
92.7 Ιδιωτικός [Πύθιο]
92.9 Ιδιωτικός [Πεντάλοφος]
92.9 Ιδιωτικός [Πλάκα]
93.0 Ιδιωτικός [Σουφλί]
93.1 Ιδιωτικός [Πύθιο]
93.4 Ιδιωτικός [Σουφλί]
93.8 ΕΡΤ [Πύθιο]
93.8 ΕΡΤ [Σιλό]
94.0 Ιδιωτικός [Πεντάλοφος]
94.3 Ιδιωτικός [Πύθιο]
94.5 Ιδιωτικός [Πεντάλοφος]
94.5 Ιδιωτικός [Σουφλί]
94.6 Ιδιωτικός [Πλάκα]
94.7 Ιδιωτικός [Πύθιο]
94.9 Ιδιωτικός [Σουφλί]
95.1 Ιδιωτικός [Πύθιο]
95.3 Ιδιωτικός [Πεντάλοφος]
95.6 Ιδιωτικός [Πλάκα]
95.7 ΕΡΤ [Πεντάλοφος]
95.9 Ιδιωτικός [Πύθιο]
96.3 Ιδιωτικός [Πεντάλοφος]
96.8 Ιδιωτικός [Πλάκα]
96.9 Ιδιωτικός [Πεντάλοφος]
97.2 Ιδιωτικός [Πλάκα]
98.1 ΕΡΤ [Πλάκα]
98.5 Ιδιωτικός [Πλάκα]
98.9 ΕΡΤ [Πύθιο]
98.9 ΕΡΤ [Ορεστιάδα]
99.5 Ιδιωτικός [Πλάκα]
100.2 Ιδιωτικός [Πλάκα]
101.0 ΕΡΤ [Διδυμότειχο]
101.0 ΕΡΤ [Πύθιο]
101.6 Ιδιωτικός [Πλάκα]
101.8 ΕΡΤ [Διδυμότειχο]
102.4 ΕΡΤ [Πεντάλοφος]
103.5 ΕΡΤ [Πεντάλοφος]
103.5 ΕΡΤ [Σιλό]
104.4 ΕΡΤ [Πεντάλοφος]
105.5 ΕΡΤ [Διδυμότειχο]
106.9 ΕΡΤ [Πλάκα]
107.7 ΕΡΤ [Διδυμότειχο]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 20 (10 Πεντάλοφος-Πύθιο-Σουφλί + 10 Πλάκα)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 26


Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

87.9 Ιδιωτικός [Τελέθριο]
88.7 ΕΡΤ [Λιχάδα]
88.8 ΕΡΤ [Λιχάδα]
89.0 Ιδιωτικός [Οχθώνια]
89.4 Ιδιωτικός [Οχθώνια]
90.3 Ιδιωτικός [Οχθώνια]
90.5 Ιδιωτικός [Μαυρόβουνο]
90.7 ΕΡΤ [Λιχάδα]
91.1 Ιδιωτικός [Πράσινο]
91.9 Ιδιωτικός [Μαυρόβουνο]
92.1 Ιδιωτικός [Οχθώνια]
92.4 Ιδιωτικός [Τελέθριο]
92.5 Ιδιωτικός [Οχθώνια]
92.7 Ιδιωτικός [Μαυρόβουνο]
94.1 Ιδιωτικός [Οχθώνια]
94.4 Ιδιωτικός [Μαυρόβουνο]
94.5 Ιδιωτικός [Οχθώνια]
96.4 Ιδιωτικός [Μαυρόβουνο]
96.5 Ιδιωτικός [Οχθώνια]
97.1 Ιδιωτικός [Οχθώνια
97.7 Ιδιωτικός [Πράσινο]
98.1 Ιδιωτικός [Πράσινο]
98.4 Ιδιωτικός [Οχθώνια]
98.8 Ιδιωτικός [Οχθώνια]
99.2 Ιδιωτικός [Τελέθριο]
99.6 Ιδιωτικός [Μαυρόβουνο]
99.9 Ιδιωτικός [Πράσινο]
100.0 ΕΡΤ - Βουλή [Χλωμό]
100.4 Ιδιωτικός [Μαυρόβουνο]
100.6 Ιδιωτικός [Καρπαστόνι]
100.6 ΕΡΤ [Κάκαβος]
100.7 ΕΡΤ [Οχθωνια]
101.6 Ιδιωτικός [Πράσινο]
102.0 Ιδιωτικός [Πράσινο]
102.1 Ιδιωτικός [Τελέθριο]
102.4 Ιδιωτικός [Μαυρόβουνο]
102.6 ΕΡΤ [Κάκαβος]
102.7 ΕΡΤ [Οχθωνια]
103.4 Ιδιωτικός [Πράσινο]
104.0 Ιδιωτικός [Μαυρόβουνο]
104.0 Ιδιωτικός [Καρπαστόνι]
104.2 ΕΡΤ [Λιχάδα]
104.4 Ιδιωτικός [Μαυρόβουνο]
104.4 Ιδιωτικός [Καρπαστόνι]
104.6 ΕΡΤ [Κάκαβος]
104.7 Ιδιωτικός [Καρπαστόνι]
104.8 ΕΡΤ [Οχθωνια]
105.4 Ιδιωτικός [Καρπαστόνι]
105.6 Ιδιωτικός [Πράσινο]
106.0 Ιδιωτικός [Πράσινο]
106.1 Ιδιωτικός [Καρπαστόνι]
106.2 ΕΡΤ [Λιχάδα]
106.4 Ιδιωτικός [Μαυρόβουνο]
106.6 ΕΡΤ [Κάκαβος]
106.8 ΕΡΤ [Οχθωνια]
107.2 Ιδιωτικός [Πράσινο]
107.3 Ιδιωτικός [Καρπαστόνι]
107.5 Ιδιωτικός [Πράσινο]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 22 (11 Οχθωνια κ Πράσινο κ Μαυρόβουνο + 7 Καρπαστόνι + 4 Τελέθριο)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 13


Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

88.3 Ιδιωτικός [Φραγκιστα]
88.7 Ιδιωτικός [Φραγκιστα]
89.1 Ιδιωτικός [Φραγκιστα]
89.8 Ιδιωτικός [Φραγκιστα]
90.3 Ιδιωτικός [Φραγκιστα]
90.7 Ιδιωτικός [Φραγκιστα]
91.1 Ιδιωτικός [Φραγκιστα]
91.5 Ιδιωτικός [Φραγκιστα]
93.6 Ιδιωτικός [Φραγκιστα]
95.2 ΕΡΤ [Φραγκιστα]
95.9 Ιδιωτικός [Φραγκιστα]
96.4 Ιδιωτικός [Φραγκιστα]
97.1 Ιδιωτικός [Φραγκιστα]
98.3 Ιδιωτικός [Κρικελλο]
99.2 ΕΡΤ [Κρικελλο]
99.9 Ιδιωτικός [Κρικελλο]
100.5 Ιδιωτικός [Κρικελλο]
100.7 ΕΡΤ [Φραγκιστα]
101.0 ΕΡΤ [Κρικελλο]
101.4 Ιδιωτικός [Κρικελλο]
101.9 Ιδιωτικός [Κρικελλο]
103.1 ΕΡΤ [Κρικελλο]
103.5 Ιδιωτικός [Κρικελλο]
103.9 Ιδιωτικός [Κρικελλο]
104.4 Ιδιωτικός [Κρικελλο]
104.6 ΕΡΤ [Φραγκιστα]
105.1 ΕΡΤ [Κρικελλο]
105.8 Ιδιωτικός [Κρικελλο]
106.3 Ιδιωτικός [Κρικελλο]
106.6 ΕΡΤ [Φραγκιστα]
107.0 Ιδιωτικός [Κρικελλο]
107.4 Ιδιωτικός [Κρικελλο]


ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 12 (Φραγκιστα-Κρικελλο
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 8


Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

93.7 Ιδιωτικός [Σκοπός]
94.0 Ιδιωτικός [Σκοπός]
94.3 Ιδιωτικός [Σκοπός]
94.6 Ιδιωτικός [Σκοπός]
95.2 ΕΡΤ [Ζάκυνθος]
95.6 Ιδιωτικός [Σκοπός]
96.1 Ιδιωτικός [Σκοπός]
100.9 Ιδιωτικός [Σκοπός]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 7 (Σκοπός)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 1


Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

87.7 Ιδιωτικός [Φραγκαπήδημα]
88.0 Ιδιωτικός [Σμερνα]
88.9 Ιδιωτικός [Φραγκαπήδημα]
89.9 Ιδιωτικός [Σμερνα]
91.1 Ιδιωτικός [Σμερνα]
91.5 Ιδιωτικός [Σμερνα]
97.4 Ιδιωτικός [Σμερνα]
97.8 Ιδιωτικός [Σμερνα]
98.2 Ιδιωτικός [Σμερνα]
99.4 Ιδιωτικός [Φραγκαπήδημα]
99.9 Ιδιωτικός [Σμερνα]
100.4 Ιδιωτικός [Φραγκαπήδημα]
101.6 Ιδιωτικός [Φραγκαπήδημα]
102.4 ΕΡΤ [Σμέρνα]
102.9 Ιδιωτικός [Φραγκαπήδημα]
102.4 ΕΡΤ [Φραγκαπήδημα]
104.8 Ιδιωτικός [Φραγκαπήδημα]
105.7 Ιδιωτικός [Φραγκαπήδημα]
107.4 Ιδιωτικός [Φραγκαπήδημα]
107.8 Ιδιωτικός [Σμερνα]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 18 (Φραγκαπήδημα κ Σμέρνα)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 2

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

88.9 ΕΡΤ [Βέρμιο]
91.0 ΕΡΤ [Βέρμιο]
101.0 ΕΡΤ [Βέρμιο]
102.6 Ιδιωτικός [Δοβρας]
102.9 Ιδιωτικός [Νάουσα]
103.5 Ιδιωτικός [Δοβρας]
103.9 Ιδιωτικός [Νάουσα]
104.3 Ιδιωτικός [Δοβρας]
104.9 Ιδιωτικός [Νάουσα]
105.5 Ιδιωτικός [Νάουσα]
105.7 Ιδιωτικός [Δοβρας]
106.1 Ιδιωτικός [Νάουσα]
106.3 Ιδιωτικός [Δοβρας]
106.5 ΕΡΤ [Βέρμιο]
107.6 Ιδιωτικός [Δοβρας]
107.8 Ιδιωτικός [Νάουσα]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 6 (Δόβρας-Νάουσα)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 4


Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

87.7 Ιδιωτικός [Βασιλικό]
88.0 Ιδιωτικός [Αχεντριάς]
88.6 Ιδιωτικός [Βασιλικό]
88.9 Ιδιωτικός [Βασιλικό]
89.2 Ιδιωτικός [Αχεντριάς]
89.6 Ιδιωτικός [Αχεντριάς]
90.0 Ιδιωτικός [Αχεντριάς]
90.4 Ιδιωτικός [Αχεντριάς]
90.8 Ιδιωτικός [Αχεντριάς]
91.3 ΕΡΤ [Ρογδιά]
91.8 Ιδιωτικός [Βασιλικό]
92.1 Ιδιωτικός [Αχεντριάς]
92.5 Ιδιωτικός [Αχεντριάς]
92.9 Ιδιωτικός [Αχεντριάς]
93.4 Ιδιωτικός [Αχεντριάς]
93.9 ΕΡΤ [Ρογδιά]
94.4 ΕΡΤ [Χάρακας]
94.8 Ιδιωτικός [Αχεντριάς]
95.2 Ιδιωτικός [Αχεντριάς]
95.6 Ιδιωτικός [Αχεντριάς]
96.1 Ιδιωτικός [Βασιλικό]
96.4 ΕΡΤ [Χάρακας]
96.8 Ιδιωτικός [Αχεντριάς]
97.2 Ιδιωτικός [Αχεντριάς]
97.5 ΕΡΤ [Ρογδιά]
98.0 Ιδιωτικός [Βασιλικό]
98.3 Ιδιωτικός [Αχεντριάς]
98.6 Ιδιωτικός [Βασιλικό]
99.2 ΕΡΤ [Ρογδιά]
99.7 Ιδιωτικός [Βασιλικό]
100.3 ΕΡΤ [Χάρακας]
101.0 Ιδιωτικός [Βασιλικό]
101.3 Ιδιωτικός [Βασιλικό]
101.6 Ιδιωτικός [Βασιλικό]
101.9 Ιδιωτικός [Βασιλικό]
102.4 Ιδιωτικός [Βασιλικό]
103.0 Ιδιωτικός [Βασιλικό]
103.3 Ιδιωτικός [Βασιλικό]
103.6 ΕΡΤ [Χάρακας]
103.9 Ιδιωτικός [Βασιλικό]
104.2 Ιδιωτικός [Βασιλικό]
104.5 Ιδιωτικός [Αχεντριάς]
104.8 ΕΡΤ [Ρογδιά]
105.1 Ιδιωτικός [Αχεντριάς]
105.6 ΕΡΤ ΒΟΥΛΗ [Χάρακας]
106.0 Ιδιωτικός [Βασιλικό]
106.4 Ιδιωτικός [Βασιλικό]
106.8 Ιδιωτικός [Βασιλικό]
107.1 Ιδιωτικός [Αχεντριάς]
107.5 Ιδιωτικός [Αχεντριάς]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 20 (Βασιλικός - Αχεντριάς)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 10


Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

91.1 Ιδιωτικός [Ψάκα]
91.5 Ιδιωτικός [Ψάκα]
92.3 Ιδιωτικός [Ηγουμενίτσα]
92.9 Ιδιωτικός [Ηγουμενίτσα]
93.3 Ιδιωτικός [Ηγουμενίτσα]
96.8 Ιδιωτικός [Φαρμακοβούνι]
97.5 Ιδιωτικός [Ψάκα]
98.0 Ιδιωτικός [Ψάκα]
98.5 Ιδιωτικός [Ψάκα]
98.8 Ιδιωτικός [Ηγουμενίτσα]
99.6 Ιδιωτικός [Ψάκα]
100.0 Ιδιωτικός [Ψάκα]
100.4 Ιδιωτικός [Ηγουμενίτσα]
100.6 ΕΡΤ [Γρανιτσοπούλα]
101.5 Ιδιωτικός [Ψάκα]
104.1 Ιδιωτικός [Φαρμακοβούνι]
104.5 Ιδιωτικός [Φαρμακοβούνι]
104.8 Ιδιωτικός [Ηγουμενίτσα]
105.1 Ιδιωτικός [Ηγουμενίτσα]
105.4 Ιδιωτικός [Ηγουμενίτσα]
105.7 Ιδιωτικός [Φαρμακοβούνι]
106.3 Ιδιωτικός [Φαρμακοβούνι]
106.7 Ιδιωτικός [Φαρμακοβούνι]
107.1 Ιδιωτικός [Φαρμακοβούνι]
107.8 Ιδιωτικός [Φαρμακοβούνι]
107.9 ΕΡΤ [Γρανιτσοπούλα]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 8 (Ψάκα-Ηγουμενίτσα-Φαρμακοβούνι)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 2


Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚHΣ

88.0 ΕΡΤ [Χορτιάτης]
88.6 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
88.9 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
89.2 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
89.5 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
90.0 ΕΡΤ [Χορτιάτης]
90.4 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
89.7 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
91.0 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
91.3 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
91.6 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
92.0 ΕΡΤ [Χορτιάτης]
92.6 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
92.9 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
93.2 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
93.5 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
93.9 ΕΡΤ [Χορτιάτης]
94.5 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
94.8 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
95.1 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
95.4 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
95.8 ΕΡΤ [Χορτιάτης]
96.4 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
96.7 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
97.0 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
97.3 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
97.6 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
98.2 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
98.5 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
99.8 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
100.2 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
101.0 Ιδιωτικός [Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα]
102.0 ΕΡΤ [Χορτιάτης]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 28 (Χορτιάτης-Βάβδος-Ασπροβάλτα)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 6


Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

87.7 Ιδιωτικός [Λιγκιάδες-Βασιλικό]
88.2 ΕΡΤ [Λιγκιάδες]
88.7 Ιδιωτικός [Κατάρα]
89.3 Ιδιωτικός [Λιγκιάδες-Βασιλικό]
89.6 Ιδιωτικός [Λιγκιάδες-Βασιλικό]
90.0 Ιδιωτικός [Κατάρα]
90.2 ΕΡΤ [Πολύγυρος]
90.5 Ιδιωτικός [Λιγκιάδες-Βασιλικό]
90.7 Ιδιωτικός [Κατάρα]
91.0 ΕΡΤ [Καστάνη]
91.2 Ιδιωτικός [Λιγκιάδες-Βασιλικό]
91.6 Ιδιωτικός [Λιγκιάδες-Βασιλικό]
92.1 ΕΡΤ [Βασιλικό]
92.4 Ιδιωτικός [Λιγκιάδες-Βασιλικό]
92.7 Ιδιωτικός [Λιγκιάδες-Βασιλικό]
93.0 Ιδιωτικός [Λιγκιάδες-Βασιλικό]
93.5 Ιδιωτικός [Λιγκιάδες-Βασιλικό]
93.5 ΕΡΤ [Καστάνη]
94.2 ΕΡΤ [Βασιλικό]
94.5 Ιδιωτικός [Λιγκιάδες-Βασιλικό]
94.9 ΕΡΤ [Πολύγυρος]
95.0 Ιδιωτικός [Κατάρα]
96.5 Ιδιωτικός [Κατάρα]
97.4 Ιδιωτικός [Λιγκιάδες-Βασιλικό]
97.8 ΕΡΤ [Λιγκιάδες]
98.1 Ιδιωτικός [Λιγκιάδες-Βασιλικό]
98.4 Ιδιωτικός [Λιγκιάδες-Βασιλικό]
98.8 Ιδιωτικός [Λιγκιάδες-Βασιλικό]
99.1 ΕΡΤ [Πολύγυρος]
99.8 ΕΡΤ [Λιγκιάδες]
100.5 Ιδιωτικός [Λιγκιάδες-Βασιλικό]
101.7 ΕΡΤ [Βασιλικό]
101.9 Ιδιωτικός [Κατάρα]
102.1 ΕΡΤ [Λιγκιάδες]
102.1 ΕΡΤ [Μανωλιάσα]
103.1 Ιδιωτικός [Κατάρα]
103.3 ΕΡΤ [Λιγκιάδες]
103.3 ΕΡΤ [Δεμάτι]
104.2 Ιδιωτικός [Κατάρα]
104.9 ΕΡΤ [Καστάνη]
105.3 ΕΡΤ [Δεμάτι]
106.1 ΕΡΤ [Λιγκιάδες]
107.3 ΕΡΤ [Δεμάτι]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 24 (16 Λιγκιάδες - Βασιλικό + 8 Κατάρα)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 19


Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

87.7 ΕΡΤ - Βουλή [Παντοκράτορας]
88.3 Ιδιωτικός [Παντοκράτορας]
88.7 Ιδιωτικός [Παντοκράτορας]
89.1 Ιδιωτικός [Παντοκράτορας]
89.8 ΕΡΤ [Παντοκράτορας]
90.3 Ιδιωτικός [Παντοκράτορας]
90.7 Ιδιωτικός [Παντοκράτορας]
91.8 ΕΡΤ [Παντοκράτορας]
93.8 ΕΡΤ [Παντοκράτορας]
94.3 Ιδιωτικός [Παντοκράτορας]
94.7 Ιδιωτικός [Παντοκράτορας]
95.0 Ιδιωτικός [Παντοκράτορας]
95.3 Ιδιωτικός [Παντοκράτορας]
95.6 Ιδιωτικός [Παντοκράτορας]
95.9 Ιδιωτικός [Παντοκράτορας]
96.2 Ιδιωτικός [Παντοκράτορας]
99.3 ΕΡΤ [Παντοκράτορας]
101.1 ΕΡΤ [Παντοκράτορας]
103.5 ΕΡΤ [Παντοκράτορας]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 12 (Παντοκράτορας)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 7


Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

88.1 Ιδιωτικός [Βασιλάκι]
89.2 ΕΡΤ [Παγγαίο]
89.9 Ιδιωτικός [Βασιλάκι]
91.2 ΕΡΤ [Παγγαίο]
92.0 Ιδιωτικός [Βασιλάκι]
93.9 Ιδιωτικός [Βασιλάκι]
94.1 Ιδιωτικός [Θάσος]
95.1 ΕΡΤ [Θάσος]
95.8 Ιδιωτικός [Βασιλάκι]
96.3 ΕΡΤ [Θάσος]
96.3 ΕΡΤ [Βασιλάκι]
97.5 ΕΡΤ [Παγγαίο]
98.9 Ιδιωτικός [Βασιλάκι]
99.3 Ιδιωτικός [Βασιλάκι]
100.0 Ιδιωτικός [Βασιλάκι]
100.4 Ιδιωτικός [Βασιλάκι]
100.8 ΕΡΤ [Θάσος]
101.2 Ιδιωτικός [Βασιλάκι]
102.2 Ιδιωτικός [Θάσος]
102.5 Ιδιωτικός [Θάσος]
102.8 Ιδιωτικός [Θάσος]
103.1 Ιδιωτικός [Θάσος]
103.4 Ιδιωτικός [Θάσος]
104.7 ΕΡΤ [Θάσος]
105.1 ΕΡΤ - Βουλή [Θάσος]
106.7 ΕΡΤ [Θάσος]
107.3 ΕΡΤ [Παγγαίο]
107.7 Ιδιωτικός [Θάσος]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 17 (10 Βασιλάκι + 7 Θάσος)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 10


Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

94.4 ΕΡΤ [Πίνδος]
95.2 Ιδιωτικός [Ελληνόπυργος]
101.4 Ιδιωτικός [Ελληνόπυργος]
101.8 Ιδιωτικός [Ελληνόπυργος]
102.9 Ιδιωτικός [Ελληνόπυργος]
103.3 Ιδιωτικός [Ελληνόπυργος]
103.7 Ιδιωτικός [Ελληνόπυργος]
105.8 ΕΡΤ [Πίνδος]
106.4 Ιδιωτικός [Ελληνόπυργος]
106.9 Ιδιωτικός [Ελληνόπυργος]
107.3 Ιδιωτικός [Ελληνόπυργος]
107.8 ΕΡΤ [Πίνδος]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 9 (Ελληνόπυργος)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 4


Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

88.6 ΕΡΤ [Βίτσι]
90.0 Ιδιωτικός [Αγιος Αθανάσιος]
90.6 ΕΡΤ [Βίτσι]
91.1 Ιδιωτικός [Αγιος Αθανάσιος]
91.5 Ιδιωτικός [Αγιος Αθανάσιος]
92.3 Ιδιωτικός [Αγιος Αθανάσιος]
92.8 Ιδιωτικός [Αγιος Αθανάσιος]
93.9 Ιδιωτικός [Αγιος Αθανάσιος]
94.5 Ιδιωτικός [Αγιος Αθανάσιος]
94.9 Ιδιωτικός [Αγιος Αθανάσιος]
96.0 Ιδιωτικός [Αγιος Αθανάσιος]
96.6 ΕΡΤ [Βίτσι]
97.1 Ιδιωτικός [Αγιος Αθανάσιος]
97.5 Ιδιωτικός [Αγιος Αθανάσιος]
97.9 Ιδιωτικός [Αγιος Αθανάσιος]
100.6 ΕΡΤ [Βίτσι]
103.1 ΕΡΤ [Βίτσι]
105.1 ΕΡΤ [Βίτσι]
105.1 ΕΡΤ [Καστοριά]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 12 (Αγιος Αθανάσιος)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 7


Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

88.3 Ιδιωτικός [Αργοστόλι]
88.7 Ιδιωτικός [Αργοστόλι]
89.1 Ιδιωτικός [Αργοστόλι]
89.8 Ιδιωτικός [Αργοστόλι]
90.3 Ιδιωτικός [Αργοστόλι]
90.7 Ιδιωτικός [Αργοστόλι]
91.1 Ιδιωτικός [Αργοστόλι]
91.5 Ιδιωτικός [Αργοστόλι]
93.2 ΕΡΤ [Αίνος]
93.8 Ιδιωτικός [Αργοστόλι]
94.2 Ιδιωτικός [Αργοστόλι]
96.9 ΕΡΤ [Αίνος]
98.9 ΕΡΤ [Αίνος]
104.3 ΕΡΤ [Αίνος]
106.8 ΕΡΤ [Αίνος]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 10 (Αργοστόλι)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 5


Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

99.2 Ιδιωτικός [Κριθέα]
101.5 Ιδιωτικός [Κριθέα]
102.5 Ιδιωτικός [Κριθέα]
102.8 Ιδιωτικός [Κριθέα]
103.1 Ιδιωτικός [Κριθέα]
105.3 Ιδιωτικός [Κριθέα]
105.9 Ιδιωτικός [Κριθέα]

Στο νομό Κιλκίς θα ακούγεται η ΕΡΤ από το Χορτιάτη, και όλοι (!) οι σταθμοί της Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 7 (Κριθέα)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 0 (6 από Χορτιάτη)


Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

87.9 Ιδιωτικός [Μεταξάς-Τσοτύλι]
88.3 Ιδιωτικός [Μεταξάς-Τσοτύλι]
89.1 ΕΡΤ [Τσοτύλι]
89.7 Ιδιωτικός [Μεταξάς-Τσοτύλι]
91.9 Ιδιωτικός [Μεταξάς-Τσοτύλι]
93.5 ΕΡΤ [Τσοτύλι]
94.2 Ιδιωτικός [Μεταξάς-Τσοτύλι]
95.0 ΕΡΤ [Ζύγκανα]
95.2 ΕΡΤ [Τσοτύλι]
95.7 Ιδιωτικός [Μεταξάς-Τσοτύλι]
97.0 ΕΡΤ [Ζύγκανα]
98.7 Ιδιωτικός [Μεταξάς-Τσοτύλι]
99.1 Ιδιωτικός [Μεταξάς-Τσοτύλι]
99.6 Ιδιωτικός [Μεταξάς-Τσοτύλι]
100.2 ΕΡΤ [Δοβρας]
100.2 ΕΡΤ [Καστανιά]
100.7 ΕΡΤ [Τσοτύλι]
101.2 Ιδιωτικός [Μεταξάς-Τσοτύλι]
102.1 Ιδιωτικός [Μεταξάς-Τσοτύλι]
102.3 ΕΡΤ [Ζύγκανα]
102.5 Ιδιωτικός [Μεταξάς-Τσοτύλι]
103.6 ΕΡΤ [Δοβρας]
103.6 ΕΡΤ [Καστανιά]
104.0 Ιδιωτικός [Μεταξάς-Τσοτύλι]
105.6 ΕΡΤ [Δοβρας]
105.6 ΕΡΤ [Καστανιά]
106.0 Ιδιωτικός [Μεταξάς-Τσοτύλι]
107.0 ΕΡΤ [Ζύγκανα]
107.0 Ιδιωτικός [Μεταξάς-Τσοτύλι]
107.4 Ιδιωτικός [Μεταξάς-Τσοτύλι]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 16 (Μεταξάς-Τσοτύλι)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 14


Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

87.9 Ιδιωτικός [Όσιος Πατάπιος]
88.8 Ιδιωτικός [Όσιος Πατάπιος]
89.3 Ιδιωτικός [Όσιος Πατάπιος]
89.7 Ιδιωτικός [Όσιος Πατάπιος]
90.2 Ιδιωτικός [Όσιος Πατάπιος]
91.1 Ιδιωτικός [Καμάρι]
91.8 Ιδιωτικός [Όσιος Πατάπιος]
92.2 Ιδιωτικός [Όσιος Πατάπιος]
92.7 Ιδιωτικός [Όσιος Πατάπιος]
93.3 Ιδιωτικός [Όσιος Πατάπιος]
93.8 Ιδιωτικός [Όσιος Πατάπιος]
95.1 Ιδιωτικός [Όσιος Πατάπιος]
95.8 Ιδιωτικός [Καμάρι]
97.0 Ιδιωτικός [Όσιος Πατάπιος]
99.1 Ιδιωτικός [Όσιος Πατάπιος]
101.6 Ιδιωτικός [Όσιος Πατάπιος]
102.0 Ιδιωτικός [Όσιος Πατάπιος]
102.7 Ιδιωτικός [Καμάρι]
103.5 Ιδιωτικός [Καμάρι]
103.9 Ιδιωτικός [Καμάρι]
105.4 Ιδιωτικός [Καμάρι]
106.5 Ιδιωτικός [Καμάρι]
107.6 ΕΡΤ [Καμάρι]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 22 (15 Όσιος Ποτάπιος + 7 Κάμαρι)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 1


Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

87.9 Ιδιωτικός [Ανεμοχορευτρα Ναξου]
88.1 Ιδιωτικός [Θήρα]
88.3 Ιδιωτικός [Ανεμοχορευτρα Ναξου]
89.7 Ιδιωτικός [Βίγλα Σίφνου]
90.1 Ιδιωτικός [Θήρα]
90.3 Ιδιωτικός [Βίγλα Σίφνου]
90.6 Ιδιωτικός [Άγιοι Πάντες Πάρου]
91.1 Ιδιωτικός [Πύργος Σύρου]
91.8 Ιδιωτικός [Ξωβουργο Τήνου]
92.5 ΕΡΤ [Σύρος]
92.7 Ιδιωτικός [Ανεμοχορευτρα Ναξου]
93.1 Ιδιωτικός [Ανεμοχορευτρα Ναξου]
93.3 ΕΡΤ [Θήρα]
93.4 Ιδιωτικός [Ξωβουργο Τήνου]
93.7 Ιδιωτικός [Θήρα]
93.8 Ιδιωτικός [Ξωβουργο Τήνου]
94.1 Ιδιωτικός [Ανεμοχορευτρα Ναξου]
94.5 Ιδιωτικός [Βίγλα Σίφνου]
95.4 Ιδιωτικός [Ξωβουργο Τήνου]
95.5 Ιδιωτικός [Βίγλα Σίφνου]
95.7 Ιδιωτικός [Θήρα]
95.8 Ιδιωτικός [Ξωβουργο Τήνου]
96.9 ΕΡΤ [Θήρα]
97.7 Ιδιωτικός [Άγιοι Πάντες Πάρου]
98.1 Ιδιωτικός [Άγιοι Πάντες Πάρου]
98.3 Ιδιωτικός [Θήρα]
98.7 Ιδιωτικός [Βίγλα Σίφνου]
98.9 ΕΡΤ [Θήρα]
98.9 ΕΡΤ [Πάρος]
99.7 Ιδιωτικός [Άγιοι Πάντες Πάρου]
100.1 Ιδιωτικός [Άγιοι Πάντες Πάρου]
100.5 Ιδιωτικός [Άγιοι Πάντες Πάρου]
100.7 ΕΡΤ [Θήρα]
101.5 Ιδιωτικός [Άγιοι Πάντες Πάρου]
102.2 Ιδιωτικός [Θήρα]
102.7 ΕΡΤ [Θήρα]
102.7 ΕΡΤ [Πάρος]
103.4 Ιδιωτικός [Πύργος Σύρου]
103.6 Ιδιωτικός [Ανεμοχορευτρα Ναξου]
103.8 Ιδιωτικός [Βίγλα Σίφνου]
103.9 Ιδιωτικός [Πύργος Σύρου]
104.1 Ιδιωτικός [Ανεμοχορευτρα Ναξου]
104.5 ΕΡΤ [Σύρος]
104.9 Ιδιωτικός [Πύργος Σύρου]
105.1 Ιδιωτικός [Θήρα]
105.1 Ιδιωτικός [Ξωβουργο Τήνου]
105.3 Ιδιωτικός [Βίγλα Σίφνου]
105.3 Ιδιωτικός [Πύργος Σύρου]
105.5 Ιδιωτικός [Ξωβουργο Τήνου]
106.0 Ιδιωτικός [Πύργος Σύρου]
106.5 ΕΡΤ [Σύρος]
107.2 Ιδιωτικός [Πύργος Σύρου]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 7 (Πύργος Σύρου - Ανεμοχορεύτρα Νάξου - Άγιοι Πάντες Πάρου - Βίγλα Σίφνου - Ξωβουργο Τήνου - Θήρα)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 10


Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

87.7 Ιδιωτικός [Δοβρούτσι]
88.1 Ιδιωτικός [Δοβρούτσι]
88.5 Ιδιωτικός [Δοβρούτσι]
88.8 Ιδιωτικός [Ελασσόνα]
89.2 Ιδιωτικός [Ελασσόνα]
89.4 Ιδιωτικός [Ελασσόνα]
89.6 Ιδιωτικός [Λάρισα]
90.9 Ιδιωτικός [Δοβρούτσι]
91.3 Ιδιωτικός [Δοβρούτσι]
91.7 ΕΡΤ [Βερδικούσα]
92.1 Ιδιωτικός [Δοβρούτσι]
92.5 Ιδιωτικός [Δοβρούτσι]
93.1 Ιδιωτικός [Δοβρούτσι]
93.6 Ιδιωτικός [Ελασσόνα]
94.0 ΕΡΤ [Βερδικούσα]
94.2 Ιδιωτικός [Λάρισα]
95.3 Ιδιωτικός [Ελασσόνα]
95.9 Ιδιωτικός [Δοβρούτσι]
96.3 Ιδιωτικός [Δοβρούτσι]
97.1 Ιδιωτικός [Δοβρούτσι]
97.5 Ιδιωτικός [Δοβρούτσι]
97.9 Ιδιωτικός [Δοβρούτσι]
98.3 ΕΡΤ [Δοβρούτσι]
98.3 ΕΡΤ [Λάρισα]
98.9 Ιδιωτικός [Δοβρούτσι]
99.3 Ιδιωτικός [Δοβρούτσι]
99.8 Ιδιωτικός [Δοβρούτσι]
99.8 ΕΡΤ - Βουλή [Δοβρούτσι]
100.5 Ιδιωτικός [Λάρισα]
100.7 ΕΡΤ [Βερδικούσα]
101.7 Ιδιωτικός [Ελασσόνα]
102.1 Ιδιωτικός [Λάρισα]
102.5 Ιδιωτικός [Λάρισα]
103.0 Ιδιωτικός [Ελασσόνα]
103.4 Ιδιωτικός [Ελασσόνα]
103.9 Ιδιωτικός [Λάρισα]
104.3 Ιδιωτικός [Λάρισα]
104.7 Ιδιωτικός [Λάρισα]
105.2 Ιδιωτικός [Ελασσόνα]
105.9 Ιδιωτικός [Λάρισα]
106.3 Ιδιωτικός [Ελασσόνα]
106.6 Ιδιωτικός [Λάρισα]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 26 (10 Ελασσονα & Λάρισα + 16 Δοβρούτσι)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 5


Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

87.9 Ιδιωτικός ['Αγιος Αθανάσιος Λήμνου]
88.7 Ιδιωτικός ['Αγιος Αθανάσιος Λήμνου]
88.9 Ιδιωτικός [Λεπέτυμνος Λέσβου]
89.3 Ιδιωτικός [Λεπέτυμνος Λέσβου]
89.8 Ιδιωτικός ['Αγιος Αθανάσιος Λήμνου]
90.6 Ιδιωτικός ['Αγιος Αθανάσιος Λήμνου]
90.7 Ιδιωτικός [Λεπέτυμνος Λέσβου]
91.4 Ιδιωτικός ['Αγιος Αθανάσιος Λήμνου]
91.4 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας Λέσβου]
92.3 ΕΡΤ [Όλυμπος Μυτιλήνης]
92.6 Ιδιωτικός ['Αγιος Αθανάσιος Λήμνου]
92.9 Ιδιωτικός [Λεπέτυμνος Λέσβου]
93.4 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας Λέσβου]
93.5 Ιδιωτικός ['Αγιος Αθανάσιος Λήμνου]
94.3 Ιδιωτικός ['Αγιος Αθανάσιος Λήμνου]
94.3 ΕΡΤ [Όλυμπος Μυτιλήνης]
94.9 Ιδιωτικός [Λεπέτυμνος Λέσβου]
95.3 Ιδιωτικός ['Αγιος Αθανάσιος Λήμνου]
95.7 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας Λέσβου]
96.1 Ιδιωτικός ['Αγιος Αθανάσιος Λήμνου]
96.1 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας Λέσβου]
96.5 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας Λέσβου]
96.5 ΕΡΤ [Λήμνος]
97.2 ΕΡΤ [Όλυμπος Μυτιλήνης]
98.1 Ιδιωτικός [Λεπέτυμνος Λέσβου]
98.5 Ιδιωτικός [Λεπέτυμνος Λέσβου]
99.4 ΕΡΤ [Λήμνος]
99.4 ΕΡΤ [Λεπέτυμνος Λέσβου]
100.7 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας Λέσβου]
101.6 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας Λέσβου]
102.0 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας Λέσβου]
102.4 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας Λέσβου]
103.0 ΕΡΤ [Προφήτης Ηλίας Λέσβου]
103.8 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας Λέσβου]
104.4 ΕΡΤ [Όλυμπος Μυτιλήνης]
104.9 Ιδιωτικός [Λεπέτυμνος Λέσβου]
105.3 Ιδιωτικός [Λεπέτυμνος Λέσβου]
105.9 ΕΡΤ [Πλωμάρι]
105.9 ΕΡΤ [Λήμνος]
106.4 ΕΡΤ [Όλυμπος Μυτιλήνης]
106.9 Ιδιωτικός [Λεπέτυμνος Λέσβου]
107.3 Ιδιωτικός [Λεπέτυμνος Λέσβου]
107.8 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας Λέσβου]
107.9 ΕΡΤ [Λήμνος]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 21 (10 Άγιος Αθανάσιος + 11 Προφήτης Ηλίας κ Λεπέτυμνος)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 12


Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

87.8 Ιδιωτικός [Ρειχεα]
88.3 Ιδιωτικός [Ασωπός]
88.7 Ιδιωτικός [Ρειχεα]
89.7 Ιδιωτικός [Ρειχεα]
91.0 ΕΡΤ [Φοινίκιο]
91.0 ΕΡΤ [Ρειχεα]
91.7 Ιδιωτικός [Ρειχεα]
92.2 Ιδιωτικός [Αναβρυτή]
92.3 Ιδιωτικός [Ασωπός]
93.0 ΕΡΤ [Φοινίκιο]
93.0 ΕΡΤ [Ρειχεα]
94.2 Ιδιωτικός [Αναβρυτή]
93.7 Ιδιωτικός [Ρειχεα]
94.8 Ιδιωτικός [Ρειχεα]
95.7 Ιδιωτικός [Ασωπός]
96.2 ΕΡΤ [Φοινίκιο]
96.8 Ιδιωτικός [Ρειχεα]
97.3 Ιδιωτικός [Αναβρυτή]
97.8 Ιδιωτικός [Ρειχεα]
98.3 Ιδιωτικός [Αναβρυτή]
98.8 Ιδιωτικός [Ρειχεα]
99.3 Ιδιωτικός [Αναβρυτή]
99.8 Ιδιωτικός [Ρειχεα]
100.3 Ιδιωτικός [Αναβρυτή]
100.8 Ιδιωτικός [Ρειχεα]
101.7 Ιδιωτικός [Ρειχεα]
102.2 Ιδιωτικός [Ασωπός]
102.7 Ιδιωτικός [Ασωπός]
103.0 Ιδιωτικός [Αναβρυτή]
103.7 Ιδιωτικός [Ασωπός]
104.0 Ιδιωτικός [Αναβρυτή]
104.2 Ιδιωτικός [Ασωπός]
104.8 ΕΡΤ [Φοινίκιο]
105.0 Ιδιωτικός [Αναβρυτή]
105.2 Ιδιωτικός [Ασωπός]
105.7 ΕΡΤ - Βουλή [Δολιανά]
105.8 Ιδιωτικός [Ασωπός]
105.9 Ιδιωτικός [Αναβρυτή]
106.2 Ιδιωτικός [Ασωπός]
106.4 Ιδιωτικός [Αναβρυτή]
106.8 ΕΡΤ [Φοινίκιο]
107.2 Ιδιωτικός [Ασωπός]
107.7 Ιδιωτικός [Ασωπός]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 23 (12 Ρειχεα κ Ασωπός + 11 Αναβρυτή)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 8


Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

87.7 Ιδιωτικός [Περιστεράς κ Χαμέζι]
88.0 Ιδιωτικός [Σταυρός Νεάπολης]
88.3 Ιδιωτικός [Σταυρός Νεάπολης]
88.6 Ιδιωτικός [Περιστεράς κ Χαμέζι]
89.0 ΕΡΤ [Χαμέζι]
89.3 Ιδιωτικός [Σταυρός Νεάπολης]
89.6 Ιδιωτικός [Σταυρός Νεάπολης]
89.9 ΕΡΤ [Χαμέζι]
90.2 Ιδιωτικός [Σταυρός Νεάπολης]
90.6 Ιδιωτικός [Σταυρός Νεάπολης]
90.9 Ιδιωτικός [Σταυρός Νεάπολης]
91.2 Ιδιωτικός [Περιστεράς κ Χαμέζι]
91.5 Ιδιωτικός [Περιστεράς κ Χαμέζι]
91.9 ΕΡΤ Βουλή [Φανερωμένη]
91.9 ΕΡΤ [Χαμέζι]
92.2 Ιδιωτικός [Σταυρός Νεάπολης]
92.5 Ιδιωτικός [Σταυρός Νεάπολης]
92.8 Ιδιωτικός [Σταυρός Νεάπολης]
93.1 Ιδιωτικός [Σταυρός Νεάπολης]
93.6 Ιδιωτικός [Σταυρός Νεάπολης]
93.9 Ιδιωτικός [Περιστεράς κ Χαμέζι]
94.2 Ιδιωτικός [Σταυρός Νεάπολης]
94.5 Ιδιωτικός [Σταυρός Νεάπολης]
94.8 Ιδιωτικός [Σταυρός Νεάπολης]
95.1 Ιδιωτικός [Σταυρός Νεάπολης]
95.4 Ιδιωτικός [Σταυρός Νεάπολης]
95.8 Ιδιωτικός [Σταυρός Νεάπολης]
96.1 Ιδιωτικός [Περιστεράς κ Χαμέζι]
96.4 Ιδιωτικός [Σταυρός Νεάπολης]
97.9 Ιδιωτικός [Περιστεράς κ Χαμέζι]
98.6 Ιδιωτικός [Περιστεράς κ Χαμέζι]
99.0 Ιδιωτικός [Περιστεράς κ Χαμέζι]
99.3 Ιδιωτικός [Περιστεράς κ Χαμέζι]
99.6 Ιδιωτικός [Περιστεράς κ Χαμέζι]
99.9 Ιδιωτικός [Περιστεράς κ Χαμέζι]
100.2 Ιδιωτικός [Σταυρός Νεάπολης]
100.8 Ιδιωτικός [Περιστεράς κ Χαμέζι]
101.2 Ιδιωτικός [Περιστεράς κ Χαμέζι]
101.9 Ιδιωτικός [Περιστεράς κ Χαμέζι]
102.4 ΕΡΤ [Χαμέζι]
103.1 Ιδιωτικός [Περιστεράς κ Χαμέζι]
103.5 Ιδιωτικός [Περιστεράς κ Χαμέζι]
103.9 Ιδιωτικός [Περιστεράς κ Χαμέζι]
104.2 Ιδιωτικός [Περιστεράς κ Χαμέζι]
105.3 ΕΡΤ [Σταυρός Νεάπολης]
105.9 Ιδιωτικός [Περιστεράς κ Χαμέζι]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 20 (20 Περιστεράς κ Χαμέζι κ Σταυρός Νεάπολης)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 6


Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

102.0 Ιδιωτικός [Κερι]
105.2 Ιδιωτικός [Κερι]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 2 (Κερι)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 0


Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

87.7 Ιδιωτικός [Σκιάθος]
87.8 Ιδιωτικός [Σωρός]
88.2 Ιδιωτικός [Σωρός]
88.4 Ιδιωτικός [Σκιάθος]
89.0 Ιδιωτικός [Σκιάθος]
89.4 Ιδιωτικός [Σκιάθος]
89.8 Ιδιωτικός [Σκιάθος]
90.2 Ιδιωτικός [Σκιάθος]
90.4 Ιδιωτικός [Σκόπελος]
90.5 Ιδιωτικός [Σωρός]
90.9 Ιδιωτικός [Σκιάθος]
91.3 Ιδιωτικός [Σκιάθος]
91.5 Ιδιωτικός [Σκόπελος]
91.5 Ιδιωτικός [Σωρός]
91.7 Ιδιωτικός [Σκιάθος]
91.8 Ιδιωτικός [Σωρός]
91.9 Ιδιωτικός [Σκόπελος]
92.3 Ιδιωτικός [Σωρός]
92.8 ΕΡΤ [Πήλειο]
92.5 Ιδιωτικός [Σκιάθος]
93.0 Ιδιωτικός [Σκιάθος]
93.2 Ιδιωτικός [Σκόπελος]
93.4 Ιδιωτικός [Σκιάθος]
93.5 Ιδιωτικός [Σωρός]
93.6 Ιδιωτικός [Σκόπελος]
93.8 Ιδιωτικός [Σκιάθος]
94.2 Ιδιωτικός [Σκιάθος]
94.4 Ιδιωτικός [Σκόπελος]
94.8 ΕΡΤ [Πήλειο]
95.2 Ιδιωτικός [Σκόπελος]
95.4 ΕΡΤ - Βουλή [Σωρός]
95.6 Ιδιωτικός [Σκόπελος]
96.1 Ιδιωτικός [Σκόπελος]
96.8 ΕΡΤ [Πήλειο]
97.2 Ιδιωτικός [Σκόπελος]
97.6 Ιδιωτικός [Σκόπελος]
98.0 Ιδιωτικός [Σκόπελος]
98.5 Ιδιωτικός [Σκόπελος]
98.9 Ιδιωτικός [Σκόπελος]
99.7 Ιδιωτικός [Σωρός]
100.7 ΕΡΤ [Σωρός]
101.2 ΕΡΤ [Πήλειο]
102.3 Ιδιωτικός [Σωρός]
103.2 Ιδιωτικός [Σωρός]
103.8 Ιδιωτικός [Σωρός]
104.4 Ιδιωτικός [Σωρός]
105.8 Ιδιωτικός [Σωρός]
107.1 ΕΡΤ [Πήλειο]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 14 (Σκιάθος-Σκόπελος-Σωρός)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 7


Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

87.9 Ιδιωτικός [Πεταλίδι]
88.5 Ιδιωτικός [Πεταλίδι]
88.9 Ιδιωτικός [Πεταλίδι]
89.3 ΕΡΤ [Λυκόδημο]
89.3 ΕΡΤ [Αετός Τριφυλίας]
90.0 Ιδιωτικός [Πεταλίδι]
90.5 Ιδιωτικός [Πεταλίδι]
90.9 Ιδιωτικός [Πεταλίδι]
91.3 Ιδιωτικός [Πεταλίδι]
91.8 Ιδιωτικός [Πεταλίδι]
92.2 ΕΡΤ [Λυκόδημο]
92.2 ΕΡΤ [Αετός Τριφυλίας]
92.6 Ιδιωτικός [Πεταλίδι]
93.4 Ιδιωτικός [Πεταλίδι]
93.8 Ιδιωτικός [Πεταλίδι]
94.2 ΕΡΤ [Λυκόδημο]
94.2 ΕΡΤ [Αετός Τριφυλίας]
94.6 Ιδιωτικός [Πεταλίδι]
95.0 Ιδιωτικός [Πεταλίδι]
95.5 Ιδιωτικός [Πεταλίδι]
95.9 Ιδιωτικός [Πεταλίδι]
96.3 Ιδιωτικός [Πεταλίδι]
96.7 Ιδιωτικός [Πεταλίδι]
97.1 Ιδιωτικός [Πεταλίδι]
97.5 Ιδιωτικός [Πεταλίδι]
97.9 Ιδιωτικός [Πεταλίδι]
97.9 ΕΡΤ - Βουλή[Πεταλίδι]
100.4 ΕΡΤ [Λυκόδημο]
100.4 ΕΡΤ [Αετός Τριφυλίας]
102.4 ΕΡΤ [Αετός Τριφυλίας]
104.4 ΕΡΤ [Αετός Τριφυλίας]
105.4 ΕΡΤ [Αετός Τριφυλίας]
106.3 ΕΡΤ [Αετός Τριφυλίας]
107.4 ΕΡΤ [Λυκόδημο]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 20 (Πεταλίδι)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 14


Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

87.7 Ιδιωτικός [Κένταυρος]
87.9 Ιδιωτικός [Ξάνθη]
88.1 Ιδιωτικός [Κένταυρος]
88.3 Ιδιωτικός [Ξάνθη]
88.5 Ιδιωτικός [Κένταυρος]
88.8 Ιδιωτικός [Ξάνθη]
89.0 Ιδιωτικός [Κένταυρος]
89.4 Ιδιωτικός [Ξάνθη]
89.6 Ιδιωτικός [Κένταυρος]
89.9 Ιδιωτικός [Ξάνθη]
89.9 ΕΡΤ [Ξάνθη]
90.1 Ιδιωτικός [Κένταυρος]
90.3 Ιδιωτικός [Ξάνθη]
90.5 Ιδιωτικός [Κένταυρος]
90.8 Ιδιωτικός [Ξάνθη]
91.0 Ιδιωτικός [Κένταυρος]
91.4 Ιδιωτικός [Ξάνθη]
91.6 Ιδιωτικός [Κένταυρος]
91.9 Ιδιωτικός [Ξάνθη]
92.1 Ιδιωτικός [Κένταυρος]
92.7 Ιδιωτικός [Ξάνθη]
93.5 ΕΡΤ [Κένταυρος]
98.8 ΕΡΤ [Κένταυρος]
101.1 ΕΡΤ [Σταυρούπολη]
101.4 ΕΡΤ [Καλλιθέα]
101.4 ΕΡΤ [Κένταυρος]
105.6 ΕΡΤ [Καλλιθέα]
105.6 ΕΡΤ [Σταυρούπολη]
106.1 ΕΡΤ [Κένταυρος]
107.6 ΕΡΤ [Σταυρούπολη]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 10 (Ξάνθη-Κένταυρος)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 10


Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

99.0 Ιδιωτικός [Αγρας]
103.2 Ιδιωτικός [Κατω Κορυφη]
103.4 Ιδιωτικός [Αγρας]
103.7 Ιδιωτικός [Αγρας]
104.1 Ιδιωτικός [Κατω Κορυφη]
104.5 Ιδιωτικός [Κατω Κορυφη]
104.7 Ιδιωτικός [Αγρας]
105.1 Ιδιωτικός [Αγρας]
106.7 Ιδιωτικός [Κατω Κορυφη]
106.9 Ιδιωτικός [Αγρας]
107.1 Ιδιωτικός [Κατω Κορυφη]
107.4 Ιδιωτικός [Κατω Κορυφη]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 6 (Κάτω Κορυφή-Αγράς)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 0


Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

99.1 Ιδιωτικός [Μετόχι]
102.6 Ιδιωτικός [Μετόχι]
102.9 Ιδιωτικός [Μετόχι]
103.2 Ιδιωτικός [Μετόχι]
103.5 Ιδιωτικός [Μετόχι]
103.8 Ιδιωτικός [Μετόχι]
104.1 Ιδιωτικός [Μετόχι]

Στην Πιερία θα ακούγεται η ΕΡΤ από το Χορτιάτη, και μάλλον όλοι (!) οι σταθμοί της Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 7 (Μετόχι)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 0


Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

90.8 ΕΡΤ [Αϊδόνια]
93.9 Ιδιωτικός [Ζάλογγο]
94.6 ΕΡΤ [Αϊδόνια]
94.2 Ιδιωτικός [Ζάλογγο]
94.5 Ιδιωτικός [Ζάλογγο]
94.8 Ιδιωτικός [Ζάλογγο]
95.1 Ιδιωτικός [Ζάλογγο]
95.4 Ιδιωτικός [Ζάλογγο]
95.7 Ιδιωτικός [Ζάλογγο]
96.0 Ιδιωτικός [Ζάλογγο]
96.3 Ιδιωτικός [Ζάλογγο]
96.6 Ιδιωτικός [Ζάλογγο]
98.3 ΕΡΤ [Αϊδόνια]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 10 (Αϊδόνια)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 3


Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

90.1 ΕΡΤ [Σκλόκα]
90.6 ΕΡΤ [Μαλάξα]
92.9 ΕΡΤ [Σκλόκα]
94.9 ΕΡΤ [Σκλόκα]
95.8 ΕΡΤ - Βουλή [Μαλάξα]
97.1 ΕΡΤ [Μαλάξα]
98.8 Ιδιωτικός [Σπαθι]
99.1 Ιδιωτικός [Σπαθι]
100.6 ΕΡΤ [Μαλάξα]
102.6 Ιδιωτικός [Σπαθι]
103.5 Ιδιωτικός [Σπαθι]
105.5 Ιδιωτικός [Σπαθι]
106.2 Ιδιωτικός [Σπαθι]
107.0 Ιδιωτικός [Σπαθι]
107.4 Ιδιωτικός [Σπαθι]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 8 (Σπαθι)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 7 (από Νομό Χανίων)


Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

88.4 Ιδιωτικός [Δεξαμενή]
90.2 Ιδιωτικός [Δεξαμενή]
92.5 Ιδιωτικός [Δεξαμενή]
93.2 Ιδιωτικός [Δεξαμενή]
99.0 Ιδιωτικός [Δεξαμενή]
99.8 Ιδιωτικός [Δεξαμενή]
101.3 Ιδιωτικός [Δεξαμενή]
103.9 Ιδιωτικός [Δεξαμενή]
105.7 Ιδιωτικός [Δεξαμενή]
106.2 Ιδιωτικός [Δεξαμενή]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 10 (Δεξαμενή)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: από διπλανούς νομούς


Π.Ε. ΣΑΜΟΥ

87.7 ΕΡΤ [Σάμος]
87.7 ΕΡΤ [Πλάτανος]
89.1 ΕΡΤ [Ικαρία]
89.7 ΕΡΤ [Σάμος]
89.7 ΕΡΤ [Βαθύ]
90.8 Ιδιωτικός [Παγωνδας Σάμου]
91.7 ΕΡΤ [Σάμος]
91.7 ΕΡΤ [Πλάτανος]
92.5 Ιδιωτικός [Παγωνδας Σάμου]
93.0 Ιδιωτικός [Βαθύ Σάμου]
93.9 Ιδιωτικός [Παγωνδας Σάμου]
94.5 Ιδιωτικός [Παγωνδας Σάμου]
94.9 Ιδιωτικός [Παγωνδας Σάμου]
96.3 Ιδιωτικός [Παγωνδας Σάμου]
97.0 Ιδιωτικός [Παγωνδας Σάμου]
97.5 Ιδιωτικός [Βαθύ Σάμου]
97.9 Ιδιωτικός [Βαθύ Σάμου]
98.3 Ιδιωτικός [Βαθύ Σάμου]
99.0 Ιδιωτικός [Βαθύ Σάμου]
100.3 Ιδιωτικός [Βαθύ Σάμου]
100.8 Ιδιωτικός [Παγωνδας Σάμου]
101.3 Ιδιωτικός [Βαθύ Σάμου]
102.3 Ιδιωτικός [Παγωνδας Σάμου]
102.8 Ιδιωτικός [Βαθύ Σάμου]
103.4 Ιδιωτικός [Παγωνδας Σάμου]
104.1 Ιδιωτικός [Βαθύ Σάμου]
104.8 ΕΡΤ [Σάμος]
104.8 ΕΡΤ [Μπουρνιάς Σπαθαραίοι]
106.8 ΕΡΤ [Σάμος]
106.8 ΕΡΤ [Μπουρνιάς Σπαθαραίοι]
107.8 Ιδιωτικός [Βαθύ Σάμου]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 10 (Παγωνδας-Βαθύ)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 11


Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

87.6 ΕΡΤ [Κορφοβούνι]
88.2 Ιδιωτικός [Άγιος Ιωάννης]
89.6 ΕΡΤ [Κορφοβούνι]
92.2 Ιδιωτικός [Άγιος Ιωάννης]
93.7 Ιδιωτικός [Λιθότοπος]
94.2 Ιδιωτικός [Άγιος Ιωάννης]
95.6 Ιδιωτικός [Λιθότοπος]
96.0 Ιδιωτικός [Άγιος Ιωάννης]
96.4 ΕΡΤ [Κορφοβούνι]
96.4 ΕΡΤ [Καγιάς]
98.8 Ιδιωτικός [Άγιος Ιωάννης]
99.2 Ιδιωτικός [Άγιος Ιωάννης]
99.6 Ιδιωτικός [Λιθότοπος]
100.0 Ιδιωτικός [Λιθότοπος]
101.2 Ιδιωτικός [Λιθότοπος]
101.5 ΕΡΤ [Κορφοβούνι]
101.5 ΕΡΤ [Στρυμονικό]
101.8 Ιδιωτικός [Άγιος Ιωάννης]
102.3 Ιδιωτικός [Άγιος Ιωάννης]
102.7 Ιδιωτικός [Άγιος Ιωάννης]
103.2 Ιδιωτικός [Άγιος Ιωάννης]
104.0 Ιδιωτικός [Λιθότοπος]
104.4 Ιδιωτικός [Λιθότοπος]
104.8 Ιδιωτικός [Λιθότοπος]
105.2 Ιδιωτικός [Λιθότοπος]
105.8 ΕΡΤ [Κορφοβούνι]
106.5 Ιδιωτικός [Λιθότοπος]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 10 (Άγιος Ιωάννης-Λιθότοπος)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 7


Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

89.0 Ιδιωτικός [Κορομηλα]
89.4 Ιδιωτικός [Κορομηλα]
89.8 Ιδιωτικός [Κορομηλα]
90.2 Ιδιωτικός [Κορομηλα]
93.7 Ιδιωτικός [Κορομηλα]
100.5 ΕΡΤ [Κορομηλα]
102.4 ΕΡΤ [Κορομηλα]
104.0 Ιδιωτικός [Κορομηλα]
104.4 ΕΡΤ [Κορομηλα]
104.8 Ιδιωτικός [Κορομηλα]
105.3 Ιδιωτικός [Κορομηλα]
106.1 Ιδιωτικός [Κορομηλα]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 9 (Κορομηλα)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 3


Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

88.7 ΕΡΤ [Ανω Δύο Βουνά]
89.2 Ιδιωτικός [Άνω Καλλιθέα]
89.7 Ιδιωτικός [Άνω Καλλιθέα]
90.3 Ιδιωτικός [Λιχάδα]
90.5 Ιδιωτικός [Αταλάντη]
90.7 ΕΡΤ [Ανω Δύο Βουνά]
91.3 Ιδιωτικός [Λιχάδα]
91.6 Ιδιωτικός [Άνω Καλλιθέα]
92.1 Ιδιωτικός [Αταλάντη]
93.3 Ιδιωτικός [Λιχάδα]
93.6 Ιδιωτικός [Άνω Καλλιθέα]
94.2 Ιδιωτικός [Λιχάδα]
94.9 Ιδιωτικός [Άνω Καλλιθέα]
95.3 Ιδιωτικός [Λιχάδα]
95.6 Ιδιωτικός [Άνω Καλλιθέα]
96.2 Ιδιωτικός [Λιχάδα]
96.9 Ιδιωτικός [Άνω Καλλιθέα]
97.7 Ιδιωτικός [Άνω Καλλιθέα]
98.8 Ιδιωτικός [Άνω Καλλιθέα]
99.4 Ιδιωτικός [Αταλάντη]
99.6 ΕΡΤ [Δίλοφος]
99.7 Ιδιωτικός [Άνω Καλλιθέα]
101.2 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
102.0 Ιδιωτικός [Αταλάντη]
102.3 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
102.4 Ιδιωτικός [Αταλάντη]
102.8 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
103.2 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
103.3 ΕΡΤ [Δίλοφος]
103.7 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
104.0 Ιδιωτικός [Αταλάντη]
104.2 ΕΡΤ [Ανω Δύο Βουνά]
104.8 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
105.2 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
105.6 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
106.2 ΕΡΤ [Ανω Δύο Βουνά]
106.8 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]
107.2 Ιδιωτικός [Προφήτης Ηλίας]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 16 (11 Χλωμό + 10 Προφήτης Ηλίας κ Άνω Καλλιθέα + 6 Λιχάδα κ Αταλάντη)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 7


Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

87.7 Ιδιωτικός [Κέλλη]
87.9 Ιδιωτικός [Νικηφηρος Ουρανός]
89.1 Ιδιωτικός [Αγιος Παντελεήμονας]
89.4 Ιδιωτικός [Αγιος Παντελεήμονας]
89.8 Ιδιωτικός [Νικηφόρος Ουρανός]
90.2 Ιδιωτικός [Αγιος Παντελεήμονας]
91.1 ΕΡΤ [Δέβας]
91.5 Ιδιωτικός [Κέλλη]
91.8 Ιδιωτικός [Νικηφόρος Ουρανός]
92.5 Ιδιωτικός [Νικηφόρος Ουρανός]
92.5 Ιδιωτικός [Κέλλη]
92.8 Ιδιωτικός [Κέλλη]
92.9 Ιδιωτικός [Νικηφόρος Ουρανός]
93.1 Ιδιωτικός [Κέλλη]
93.5 ΕΡΤ [Δέβας]
93.8 Ιδιωτικός [Αγιος Παντελεήμονας]
94.0 ΕΡΤ - Βουλή [Κέλλη]
94.4 Ιδιωτικός [Νικηφόρος Ουρανός]
94.4 Ιδιωτικός [Κέλλη]
94.7 Ιδιωτικός [Κέλλη]
94.8 Ιδιωτικός [Νικηφόρος Ουρανός]
95.5 Ιδιωτικός [Αγιος Παντελεήμονας]
95.6 Ιδιωτικός [Νικηφόρος Ουρανός]
96.0 Ιδιωτικός [Αγιος Παντελεήμονας]
97.1 Ιδιωτικός [Νικηφόρος Ουρανός]
97.7 Ιδιωτικός [Αγιος Παντελεήμονας]
97.9 Ιδιωτικός [Νικηφόρος Ουρανός]
98.4 Ιδιωτικός [Κέλλη]
99.3 ΕΡΤ [Δέβας]
99.9 Ιδιωτικός [Αγιος Παντελεήμονας]
100.6 ΕΡΤ [Δέβας]
101.7 Ιδιωτικός [Κέλλη]
102.8 Ιδιωτικός [Αγιος Παντελεήμονας]
104.2 Ιδιωτικός [Κέλλη]
105.4 Ιδιωτικός [Αγιος Παντελεήμονας]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 10 (Νικηφορος Ουρανός-Κέλλη-Άγιος Παντελεήμονας)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 5


Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

87.6 ΕΡΤ [Λιδωρίκι]
87.7 Ιδιωτικός [Κάτσικας]
88.1 Ιδιωτικός [Κάτσικας]
88.1 Ιδιωτικός [Λιδωρίκι]
88.9 Ιδιωτικός [Λιδωρίκι]
89.7 Ιδιωτικός [Λιδωρίκι]
89.9 ΕΡΤ [Ερατείνη]
90.4 ΕΡΤ [Λιδωρίκι]
90.8 Ιδιωτικός [Λιδωρίκι]
91.3 Ιδιωτικός [Λιδωρίκι]
92.6 Ιδιωτικός [Λιδωρίκι]
92.9 Ιδιωτικός [Κάτσικας]
93.4 ΕΡΤ [Λιδωρίκι]
94.2 Ιδιωτικός [Λιδωρίκι]
94.5 ΕΡΤ [Νεραϊδολάκωμα]
94.5 ΕΡΤ [Ερατείνη]
95.3 Ιδιωτικός [Κάτσικας]
96.5 ΕΡΤ [Νεραϊδολάκωμα]
96.5 ΕΡΤ [Ερατείνη]
97.3 Ιδιωτικός [Κάτσικας]
97.6 Ιδιωτικός [Κάτσικας]
98.5 ΕΡΤ [Νεραϊδολάκωμα]
99.5 ΕΡΤ [Λιδωρίκι]
100.5 ΕΡΤ [Νεραϊδολάκωμα]
102.2 Ιδιωτικός [Κάτσικας]
104.5 ΕΡΤ [Νεραϊδολάκωμα]
107.0 ΕΡΤ [Ιτέα - Άμφισα]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 7 (Κάτσικα + Λιδωρίκι)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 14


Π.Ε. ΧΙΟΥ

88.2 Ιδιωτικός [Αίπος]
88.3 Ιδιωτικός [Μεστα]
88.7 Ιδιωτικός [Μεστα]
89.1 ΕΡΤ [Χίος]
89.5 Ιδιωτικός [Μεστα]
89.9 Ιδιωτικός [Μεστα]
90.0 Ιδιωτικός [Αίπος]
90.3 Ιδιωτικός [Μεστα]
90.4 Ιδιωτικός [Αίπος]
90.9 Ιδιωτικός [Μεστα]
91.4 Ιδιωτικός [Αίπος]
91.9 Ιδιωτικός [Μεστα]
92.0 Ιδιωτικός [Αίπος]
92.6 Ιδιωτικός [Μεστα]
92.8 Ιδιωτικός [Αίπος]
93.1 Ιδιωτικός [Μεστα]
93.2 Ιδιωτικός [Αίπος]
93.8 Ιδιωτικός [Μεστα]
95.2 ΕΡΤ [Χίος]
95.2 ΕΡΤ [Θολό ποτάμι]
95.8 Ιδιωτικός [Αίπος]
95.9 Ιδιωτικός [Μεστα]
96.4 Ιδιωτικός [Μεστα]
96.9 Ιδιωτικός [Μεστα]
97.4 Ιδιωτικός [Αίπος]
97.5 Ιδιωτικός [Μεστα]
97.8 Ιδιωτικός [Αίπος]
97.9 Ιδιωτικός [Μεστα]
98.2 Ιδιωτικός [Αίπος]
98.6 Ιδιωτικός [Αίπος]
100.1 ΕΡΤ [Χίος]
100.1 ΕΡΤ [Κορφάς]
101.1 Ιδιωτικός [Αίπος]
102.1 ΕΡΤ [Χίος]
102.6 Ιδιωτικός [Αίπος]
104.1 ΕΡΤ [Χίος]
105.6 Ιδιωτικός [Αίπος]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 15 (Αιπος-Μεστα)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 7


Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

103.2 Ιδιωτικός [Τσουκαλάς κ Αρναία]
104.1 Ιδιωτικός [Τσουκαλάς κ Αρναία]
104.5 Ιδιωτικός [Τσουκαλάς κ Αρναία]
106.7 Ιδιωτικός [Τσουκαλάς κ Αρναία]
107.1 Ιδιωτικός [Τσουκαλάς κ Αρναία]
107.4 Ιδιωτικός [Τσουκαλάς κ Αρναία]

Στη Χαλκιδική θα ακούγονται και όλοι (!) οι σταθμοί της Θεσσαλονίκης αφού θα έχουν δικαίωμα εκπομπής από το κέντρο εκπομπής Βάβδος.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 6 (Τσουκαλάς-Αρναία)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 0


Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

87.9 Ιδιωτικός [Βίγλα - Μαλάξα]
88.3 Ιδιωτικός [Βίγλα - Μαλάξα]
89.1 Ιδιωτικός [Βίγλα - Μαλάξα]
89.5 Ιδιωτικός [Βίγλα - Μαλάξα]
90.1 ΕΡΤ [Σκλόκα]
90.6 ΕΡΤ [Μαλάξα]
91.0 Ιδιωτικός [Βίγλα - Μαλάξα]
91.6 Ιδιωτικός [Βίγλα - Μαλάξα]
92.0 Ιδιωτικός [Βίγλα - Μαλάξα]
92.9 ΕΡΤ [Σκλόκα]
92.4 Ιδιωτικός [Βίγλα - Μαλάξα]
93.5 Ιδιωτικός [Βίγλα - Μαλάξα]
94.2 Ιδιωτικός [Βίγλα - Μαλάξα]
94.9 ΕΡΤ [Σκλόκα]
95.4 Ιδιωτικός [Βίγλα - Μαλάξα]
95.8 Ιδιωτικός [Βίγλα - Μαλάξα]
95.8 ΕΡΤ - Βουλή [Μαλάξα]
96.3 Ιδιωτικός [Βίγλα - Μαλάξα]
96.6 Ιδιωτικός [Βίγλα - Μαλάξα]
97.1 ΕΡΤ [Μαλάξα]
97.8 Ιδιωτικός [Βίγλα - Μαλάξα]
98.2 Ιδιωτικός [Βίγλα - Μαλάξα]
99.5 Ιδιωτικός [Βίγλα - Μαλάξα]
99.9 Ιδιωτικός [Βίγλα - Μαλάξα]
100.6 ΕΡΤ [Μουστάκος]
100.6 ΕΡΤ [Μαλάξα]
102.1 Ιδιωτικός [Βίγλα - Μαλάξα]
102.6 ΕΡΤ [Μουστάκος]
105.1 Ιδιωτικός [Βίγλα - Μαλάξα]
106.5 ΕΡΤ [Μουστάκος]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 20 (Βίγλα - Μαλάξα)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΤ: 10

Ραδιοφωνικοί χάρτες ανά περιφερειακή ενότητα (νομό), κέντρα εκπομπής και ιστορικό λήψεων περιοχής. Πλήρης καταγραφή του ραδιοφωνικού τοπίου της Ελλάδας. Ελληνικό Ραδιόφωνο, radiofono.blogspot.com από το 2006

1 σχόλια:

beat fm 96.60 mhz

(96.50 greece thessaly karditsa) {stereo+rds)
Κ.Ε.: ΠΟΡΤΗ ..Κ.Ε.: ΔΟΡΒΟΥΣΙ
https://www.google.gr/maps/place/BEAT+FM+96.60MHZ+(RADIO+STATION)/@39.4977686,21.3348286,9z/data=!4m8!1m2!2m1!1sbeat+fm+96.60!3m4!1s0x13593b16a139a59d:0xc67affd7201cb41b!8m2!3d39.429427!4d21.6374359?dcr=0

(105.30 north thrace) {stereo+rds)
Κ.Ε.: ΧΑΝΔΡΑΣ .. K.E.: SOYFLI
https://www.google.gr/maps/place/Beat+fm+105.3/@41.4949478,26.0419209,10z/data=!4m5!3m4!1s0x14b2e6a2e46d22e3:0xcdf663e20f84ba5b!8m2!3d41.5106002!4d26.3038547?dcr=0

genre: electronic music
established 1996

http://beat-radiostation.blogspot.com/

https://www.facebook.com/groups/537080139786327/

https://www.facebook.com/beatRadio.BeatFm966/?hc_location=ufi

beatradiofwno@gmail.com


96.50 ΘΕΣΣΑΛΙΑ. ΚΑΡΔΙΤΣΑ . ΤΡΙΚΑΛΑ . ΛΑΡΙΣΣΑ .- ΑΡΤΑ. ΚΑΡΠΕΝΙΣΗ
105.30 ΒΟΡΕΙΟ ΕΒΡΟ . ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΟΥΦΛΙ. - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙ